Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Programujeme kalkulačku

Co budeme potřebovat?

Co je to kalkulačka? Je to zařízení, kterému zadáme výraz (například 5 + 3 * 2) a ono nám zobrazí výsledek (v našem příkladě 11).

Naprogramujeme si tedy kalkulačku, která umí sčítat, odčítat a násobit. Abychom tak mohli učinit, budeme potřebovat dvě věci:

 1. Zadefinovat výrazy, které budeme chtít, aby kalkulačka vyhodnocovala. Budeme je definovat jako nový datový typ, který pojmenujeme například Vyraz.
 2. Zadefinovat funkci, která bude výrazy vyhodnocovat, čili z hodnot typu Vyraz bude dělat hodnoty typu Integer. Pojmenujeme ji například vyhodnot a bude tedy typu vyhodnot :: Vyraz -> Integer.

Definujeme vstupní výrazy

Do běžné kalkulačky zadáváme výrazy ve tvaru 5 + 3 * 2 (myšleno do kalkulačky, do které se napíše nejdřív celý výraz a pak se stiskne rovnítko). V Haskellu jsou ale celá čísla a operátory (+), (-) a (*) zabrané, takže si budeme muset definovat vlastní.

Vytvoříme tedy nový datový typ, který bude obsahovat všechna celá čísla.

data Vyraz = Cislo Integer
Tímto jsme definovali krabičku, ve které jsou hodnoty Cislo 1, Cislo 2, Cislo -5, ...

K těmto číslům přidáme také výraz, který bude znázorňovat sčítání výrazů:

data Vyraz = Cislo Integer | Plus Vyraz Vyraz
V této krabičce budou například následující výrazy:
Plus (Cislo 2) (Cislo 5)
Plus (Cislo 4) (Cislo 8)
Plus (Cislo 2) (Plus (Cislo 2) (Cislo 3))

A podobně doplníme i výrazy znázorňující odčítání a násobení:

data Vyraz = Cislo Integer
      | Plus Vyraz Vyraz
      | Minus Vyraz Vyraz
      | Krat Vyraz Vyraz
V této krabičce už bude i výraz znázorňující 5 + 3 * 2. Zapíšeme jej následovně:
Plus (Cislo 5) (Krat (Cislo 3) (Cislo 2))

Definujeme vyhodnocující funkci

Nyní máme definovány výrazy a potřebujeme funkci, která nám například výraz

Plus (Cislo 5) (Krat (Cislo 3) (Cislo 2))
vyhodnotí na číslo 11. Tak tedy začněme.

Začneme vyhodnocením výrazu Cislo x. Chtěli bychom, aby se například výraz Cislo 2 vyhodnotil na číslo 2. Nebo výraz Cislo 5 na číslo 5 atd. Definice tedy bude vypadat následovně:

vyhodnot      :: Vyraz -> Integer
vyhodnot (Cislo x) = x
Pozor na závorky! Funkce vyhodnot je unární, proto musíme výraz Cislo x ozávorkovat, aby byl brán jako jedna hodnota.

Dále musíme definovat vyhodnocení sčítacího výrazu. Chceme, aby se například výraz Plus (Cislo 2) (Cislo 3) vyhodnotil na 2 + 3 a to následně na 5. Jak takové vyhodnocení zapsat?

Výraz Plus x y vyhodnotíme následovně:

 1. Rekurzivně pomocí funkce vyhodnot vyhodnotíme výraz x.
 2. Stejně vyhodnotíme výraz y.
 3. A jelikož víme, že funkce vyhodnot nám vrátí celé číslo, můžeme výsledky vyhodnocení vyhodnot x a vyhodnot y sečíst klasickým operátorem (+).

Do definice tedy můžeme doplnit klauzuli

vyhodnot (Plus x y) = (vyhodnot x) + (vyhodnot y)
A podobně zadefinujeme i odčítání a násobení:
vyhodnot (Minus x y) = (vyhodnot x) - (vyhodnot y)
vyhodnot (Krat x y) = (vyhodnot x) * (vyhodnot y)

Celá definice tedy bude vypadat následovně:

vyhodnot       :: Vyraz -> Integer
vyhodnot (Cislo x)  = x
vyhodnot (Plus x y) = (vyhodnot x) + (vyhodnot y)
vyhodnot (Minus x y) = (vyhodnot x) - (vyhodnot y)
vyhodnot (Krat x y) = (vyhodnot x) * (vyhodnot y)

Vzorové vyhodnocení

Krok po kroku vyhodnotíme výraz 5 + 3 * 2:

  vyhodnot (Plus (Cislo 5) (Krat (Cislo 3) (Cislo 2)))
~> (vyhodnot (Cislo 5)) + (vyhodnot (Krat (Cislo 3) (Cislo 2)))
~>     5       + (vyhodnot (Krat (Cislo 3) (Cislo 2)))
~> 5 + ((vyhodnot (Cislo 3)) * (vyhodnot (Cislo 2)))
~> 5 + (     3      * (vyhodnot (Cislo 2)))
~> 5 + (     3      *      2     )
~> 5 + 6
~> 11

Proč to děláme?

Může vyvstat otázka — k čemu je to dobré? Vždyť Hugs umí sčítat i násobit sám od sebe, tak proč se zatěžovat definováním nového datového typu a funkce nad ním?

Zkusme si představit, že násobení na velkých číslech je mnohokrát výpočetně náročnější než sčítání. Například vyhodnocení výrazu 3 * (5 + 6) by vypadalo tak, že se nejdřív sečte pětka s šestkou a pak se tento výsledek vynásobí třemi. Jelikož známe distributivní zákon, víme, že 3 * (5 + 6) je to samé jako (3 * 5) + (3 * 6).

Protože jsme si na začátku řekli, že násobení je na velkých číslech mnohonásobně náročnější než sčítání, vidíme, že výraz (3 * 5) + (3 * 6) se vyhodnotí rychleji než výraz 3 * (5 + 6). Chtěli bychom tedy výrazy ve tvaru x * (y + z) převést do tvaru (x * y) + (x * z) a pak teprve začít vyhodnocovat. Jak bude vypadat funkce, která bude takové zjednodušení provádět?

zjednodus           :: Vyraz -> Vyraz
zjednodus (Krat x (Plus y z)) =
        Plus (Krat (zjednodus x) (zjednodus y))
           (Krat (zjednodus x) (zjednodus z))
zjednodus _          = _
K optimalizovanému vyhodnocení tedy nepoužijeme pouze funkci vyhodnot, ale složenou funkci (vyhodnot . zjednodus).