Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Lambda abstrakce

Proč výrazy s lambdou?

Příklad

Definujte funkci zvetsiSeznam :: [Integer] -> [Integer], které dáme jako argument seznam celých čísel a ona každé číslo zdvojnásobí a přičte k němu pět.

zvetsiSeznam [1,2,5] ~>* [1*2+5, 2*2+5, 5*2+5] ~>* [7,9,15]


Nejjednodušší bude použít funkci map, které dáme jako první argument funkci, která svůj argument zdvojnásobí a přičte k němu pět. Zadefinujme si tedy tuto pomocnou funkci:

zvetsi  :: Integer -> Integer
zvetsi x = x*2+5
Následně můžeme definovat i námi požadovanou funkci:
zvetsiSeznam  :: [Integer] -> [Integer]
zvetsiSeznam s = map zvetsi s
A jsme hotovi. Pokud bychom ale funkci zvetsi k ničemu jinému nepotřebovali, je její definování tímto způsobem docela zbytečné. Můžeme totiž použít tzv. anonymní funkce.

Výrazy s lambdou

Výrazy s lambdou nejvíce oceníme v situacích, kdy potřebujeme rychle definovat funkci, kterou použijeme pouze na jednom místě. Například funkce, která zdvojnásobuje svůj argument, může vypadat následovně:

\x -> 2 * x
Toto je anonymní unární funkce, do které vhodíme číslo a vypadne z ní jeho dvojnásobek. Aneb "Vezmi x a udělej z něj 2 * x."

Binární funkce, do které hodíme dvě čísla a ona nám je sečte, může vypadat například takto:

\x y -> x + y
Aneb "Vezmi x a y a udělej z nich x + y."

Příklady vyhodnocení:

(\x -> 2 * x)  5  ~> 2 * 5 ~> 10
(\x y -> x + y) 3 5 ~> 3 + 5 ~> 8

Funkci z předchozího odstavce můžeme tedy definovat pomocí anonymní funkce takto:

zvetsiSeznam  :: [Integer] -> [Integer]
zvetsiSeznam s = map (\x -> x*2+5) s


Pomocí lambdy můžeme i jiným zápisem definovat funkce curry a uncurry.

curry  g = \x y  -> g (x,y)
uncurry f = \(x,y) -> f x y
Z tohoto zápisu je i lépe vidět častý způsob použití těchto dvou funkcí. Například můžeme zadefinovat funkci fst pomocí funkce const a naopak.
fst  = uncurry const
const = curry fst