Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Důkaz indukcí

Proč důkaz indukcí?

O čem bude tato lekce?

Na první pohled může vylekat její délka. Pro lepší porozumění se v prvních odstavcích snažím dojít k tomu, proč vlastně indukci potřebujeme. Od naivního postupu v první metodě až po indukci v metodě třetí. Koho tato motivační část nezajímá, může ji přeskočit a začít číst až odstavec Začínáme.

Zadání

Dokažte, že funkce fact

fact  :: Int -> Integer
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n - 1)
počítá faktoriál nezáporného čísla. Jinými slovy, že výraz fact n se vyhodnotí na n!.

První metoda

Dokázat korektnost definice funkce znamená ukázat, že funkce počítá, co má, pro každou vstupní hodnotu. Naivní přístup by tedy mohl vypadat následovně:

 • Chceme ukázat, že fact 0 ~>* 0!
  fact 0 se podle první klauzule vyhodnotí na 1, což je 0!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 0.
 • Chceme ukázat, že fact 1 ~>* 1!
  fact 1 se vyhodnotí následovně:
  fact 1 ~> 1 * fact 0 ~> 1 * 1 ~> 1
  
  což je 1!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 1.
 • Chceme ukázat, že fact 2 ~>* 2!
  fact 2 se vyhodnotí následovně:
  fact 2 ~> 2 * fact 1 ~> 2 * 1 * fact 0 ~> 2 * 1 * 1 ~>* 2
  
  což je 2!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 2.
 • Chceme ukázat, že fact 3 ~>* 3!
  fact 3 se vyhodnotí následovně:
    fact 3
  ~> 3 * fact 2
  ~> 3 * 2 * fact 1
  ~> 3 * 2 * 1 * fact 0
  ~> 3 * 2 * 1 * 1
  ~>* 6
  
  což je 3!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 3.
 • Chceme ukázat, že fact 4 ~>* 4!
  fact 4 se vyhodnotí následovně:
    fact 4
  ~> 4 * fact 3
  ~> 4 * 3 * fact 2
  ~> 4 * 3 * 2 * fact 1
  ~> 4 * 3 * 2 * 1 * fact 0
  ~> 4 * 3 * 2 * 1 * 1
  ~>* 24
  
  což je 4!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 4.
 • Chceme ukázat, že fact 5 ~>* 5!
  ...
 • ...
Takto bychom mohli pokračovat do konce života a stejně by se našel nějaký šťoural, který by našel číslo, pro které jsme korektnost funkce nedokázali.

Druhá metoda

Musíme ukázat, že se fact n vyhodnotí na n!, to se nemění. Půjdeme na to ale trošku jinou cestou.

 • Dokazujeme, že fact 0 ~>* 0!
  fact 0 se podle první klauzule vyhodnotí na 1, což je 0!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 0.
 • Dokazujeme, že fact 1 ~>* 1!
  fact 1 se vyhodnotí následovně:
  fact 1 ~> 1 * fact 0
  
  Podle předchozího pozorování víme, že se fact 0 vyhodnotí na 0!, tím pádem fact 1 ~> 1 * 0!, což je 1!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 1.
 • Dokazujeme, že fact 2 ~>* 2!
  fact 1 se vyhodnotí následovně:
  fact 2 ~> 2 * fact 1
  
  Podle předchozího pozorování víme, že se fact 1 vyhodnotí na 1!, tím pádem fact 2 ~> 2 * 1!, což je 2!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 2.
 • Dokazujeme, že fact 3 ~>* 3!
  fact 3 se vyhodnotí následovně:
  fact 3 ~> 3 * fact 2
  
  Podle předchozího pozorování víme, že se fact 2 vyhodnotí na 2!, tím pádem fact 3 ~> 3 * 2!, což je 3!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 3.
 • Dokazujeme, že fact 4 ~>* 4!
  fact 4 se vyhodnotí následovně:
  fact 4 ~> 4 * fact 3
  
  Podle předchozího pozorování víme, že se fact 3 vyhodnotí na 3!, tím pádem fact 4 ~> 4 * 3!, což je 4!. Funkce fact je tedy korektně definována pro n = 4.
 • Dokazujeme, že fact 5 ~>* 5!
  ...
 • ...

Jak vidíme, už nám délka důkazu nenarůstá s rostoucím argumentem, ale stále bychom při této technice museli tento důkaz napsat pro všechna přirozená čísla včetně nuly.

Třetí metoda

V druhé metodě jsme ukázali následující:

 1. funkce fact n je korektně definována pro n = 0
 2. funkce fact n je korektně definována pro n = 1 za předpokladu, že je korektně definována pro n = 0
 3. funkce fact n je korektně definována pro n = 2 za předpokladu, že je korektně definována pro n = 1
 4. funkce fact n je korektně definována pro n = 3 za předpokladu, že je korektně definována pro n = 2
 5. funkce fact n je korektně definována pro n = 4 za předpokladu, že je korektně definována pro n = 3
 6. ...
Protože se důkaz korektnosti funkce fact n dokazuje pomocí předpokladu, že funkce je korektní pro hodnotu o jedna menší, můžeme předchozí důkaz zobecnit pro každé přirozené číslo:
 1. Dokážeme, že se fact 0vyhodnotí na 0!.
 2. Dokážeme, že se fact (k + 1) vyhodnotí na (k + 1)! za předpokladu, že fact k se vyhodnotí na k!.
Pak, když za námi přijde nějaký nedůvěřivec a řekne:
 • "Ukaž mi, že fact 0 opravdu počítá 0! !"
A my mu na to řekneme:
  • "Tak se podívej, fact 0 ~> 1, což je 0! ."
Přímo jsme odpověděli na jeho otázku. Tím pádem mu nezbývá, než nám odpovědět:
 • "Dobrá, teď už ti věřím."
A bude s otázkami pokračovat:
 • Jak víš, že fact 1 počítá 1! ?
  • Protože fact 1 ~> 1 * fact 0 a fact 0 ~>* 0! . Takže fact 1 ~>* 1 * 0! , což je 1! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 0 počítá 0! ?
  • To ti klidně ukážu: fact 0 ~> 1, což je 0! .
 • Dobrá, teď už ti věřím.
A bude pokračovat:
 • Jak víš, že fact 2 počítá 2! ?
  • Protože fact 2 ~> 2 * fact 1 a fact 1 ~>* 1! . Takže fact 2 ~>* 2 * 1! , což je 2! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 1 počítá 1! ?
  • Protože fact 1 ~> 1 * fact 0 a fact 0 ~>* 0! . Takže fact 1 ~>* 1 * 0! , což je 1! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 0 počítá 0! ?
  • To ti klidně ukážu: fact 0 ~> 1 , což je 0! .
 • Dobrá, teď už ti věřím.
A bude pokračovat:
 • Jak víš, že fact 3 počítá 3! ?
  • Protože fact 3 ~> 3 * fact 2 a fact 2 ~>* 2! . Takže fact 3 ~>* 3 * 2! , což je 3! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 2 počítá 2! ?
  • Protože fact 2 ~> 2 * fact 1 a fact 1 ~>* 1! . Takže fact 2 ~>* 2 * 1! , což je 2! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 1 počítá 1! ?
  • Protože fact 1 ~> 1 * fact 0 a fact 0 ~>* 0! . Takže fact 1 ~>* 1 * 0! , což je 1! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 0 počítá 0! ?
  • To ti klidně ukážu: fact 0 ~> 1 , což je 0! .
 • Dobrá, teď už ti věřím.
...
A bude pokračovat:
...
 • Jak víš, že fact 100 počítá 100! ?
  • Protože fact 100 ~> 100 * fact 99 a fact 99 ~>* 99! . Takže fact 100 ~>* 100 * 99! , což je 100! .
 • No jo, ale jak víš, že fact 99 počítá 99! ?
  • Protože fact 99 ~> 99 * fact 98 a fact 98 ~>* 98! . Takže fact 99 ~>* 99 * 98! , což je 99! .
  ...
 • No jo, ale jak víš, že fact 0 počítá 0! ?
  • To ti klidně ukážu: fact 0 ~> 1, což je 0! .
 • Dobrá, teď už ti věřím.
Protože vidíme, že tvrzení můžeme v konečném čase pro libovolné přirozené číslo, můžeme tuto důkazovou techniku zahrnout do naší teorie a říkáme jí matematická indukce.

Začínáme

Jako první musíme zvolit, vůči čemu indukci povedeme. Jinými slovy, co bude prvkem, pro jehož libovolnou velikost máme korektnost funkce dokázat. V našem příkladě máme unární funkci fact n, takže je náš výběr jednoduchý – indukci povedeme vůči jejímu argumentu n.

Indukční báze

Nejprve přímo ukážeme, že funkce počítá to, co má, pro nejmenší hodnotu argumentu. V našem příkladě ukážeme, že funkce fact n je korektní pro n = 0, tedy že fact 0 se vyhodnotí na 0! .

fact 0 se podle první klauzule vyhodnotí na 1, což je 0! .

Můžeme tedy říct, že báze indukce platí.

Indukční předpoklad

 • Korektnost fact 0 máme dokázanou v bázi.
 • Korektnost fact 1 dokážeme pomocí předpokladu, že fact 0 počítá 0! .
 • Korektnost fact 2 dokážeme pomocí předpokladu, že fact 1 počítá 1! .
 • Korektnost fact 3 dokážeme pomocí předpokladu, že fact 2 počítá 2! .
 • ...

A právě tento předpoklad musíme zapsat. Takový zápis by mohl vypadat následovně:

Předpokládejme, že funkce fact n je korektní pro nějaké kladné celé číslo k. Jinými slovy, že fact k se vyhodnotí na k! .

Indukční krok

 • Korektnost fact 0 máme dokázanou v bázi.
 • Korektnost fact 1 dokážeme pomocí předpokladu, že fact 0 počítá 0! .
 • Korektnost fact 2 dokážeme pomocí předpokladu, že fact 1 počítá 1! .
 • Korektnost fact 3 dokážeme pomocí předpokladu, že fact 2 počítá 2! .
 • ...

Obecně chceme ukázat, že výraz fact (k + 1) se vyhodnotí na (k + 1)! pomocí předpokladu, že fact k se vyhodnotí na k! . Tak tedy dokazujme. Budeme postupně vyhodnocovat výraz fact (k + 1).

fact (k + 1) ~> (k + 1) * fact k
V tuto chvíli přichází na řadu indukční předpoklad. My totiž víme, že fact k se vyhodnotí na k! . Podle indukčního předpokladu tedy pokračujeme ve vyhodnocování.
~> (k + 1) * k!
což je (k + 1)! .

Dokázali jsme tedy, že výraz fact (k + 1) se vyhodnotí na hodnotu (k + 1)! . Tímto je důkaz hotov.

Indukce na seznamech

Příklad

length    :: [a] -> Int
length []   = 0
length (x:s) = 1 + length s
Dokažte, že výraz length s se vyhodnotí na délku seznamu s.


Korektnost funkce fact n jsme dokazovali indukcí podle n. Indukce na seznamech se ve většině případů vede podle délky seznamu. I zde budeme korektnost funkce length s dokazovat podle délky seznamu s.

Indukční báze

Chceme ukázat, že funkce length je korektně definována pro nejmenší možný argument. V tomto případě pro prázdný seznam. Ukážeme tedy, že length [] se vyhodnotí na délku prázdného seznamu, což je nula.

length [] ~> 0
Báze tedy platí.

Indukční předpoklad

Předpokládejme tedy, že funkce je korektní pro všechny seznamy s, které mají délku k. To znamená, že length s se vyhodnotí na číslo k.

Indukční krok

U funkce fact jsme dokazovali, že je korektně definována pro nějaké k + 1. Zde bychom chtěli použít seznam, který je o jeden prvek delší než seznam s z indukčního předpokladu, který obsahuje k prvků. Přidejme tedy k seznamu s libovolný prvek x a dokazujme, že length (x:s) se vyhodnotí na k + 1.

length (x:s) ~> 1 + length s
Podle indukčního předpokladu víme, že length s se vyhodnotí na k. Vyhodnocení bude podle indukčního předpokladu pokračovat následovně:
~> 1 + k
což jsme chtěli dokázat. Důkaz je u konce.


Poznámka

U prvního příkladu navíc předpokládáme, že argument funkce fact je pouze konečně velký. Stejně tak u druhého příkladu předpokládáme, že korektnost funkce length dokazujeme pro konečně dlouhý seznam.