Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Časová složitost

Proč se bavíme o časové složitosti?

Příklad

Určete, která z následujících funkcí rychleji počítá umocňování na přirozený exponent.

umocni1 _ 0 = 1
umocni1 x n = x * umocni x (n-1)
umocni2 _ 0 = 1
umocni2 x n = if even n then r else x * r
        where r = umocni2 (x * x) (n ‘div‘ 2)


Zkusme si pro představu vyhodnotit výrazy umocni1 5 1 a umocni2 5 1.

umocni1 5 1

~> 5 * umocni1 5 (1-1)
~> 5 * umocni1 5 0
~> 5 * 1
~> 5
umocni2 5 1

~> if even 1 then r else 5 * r
  where r = umocni2 (5 * 5) (1 ‘div‘ 2)
~> if False then r else 5 * r
  where r = umocni2 (5 * 5) (1 ‘div‘ 2)
~> 5 * umocni2 (5 * 5) (1 ‘div‘ 2)
~> 5 * umocni2 (5 * 5) 0
~> 5 * 1
~> 5
Umocnění pětky na první za použití funkce umocni1 trvalo 4 kroky. To samé umocnění pomocí funkce umocni2 trvalo 6 kroků. Mohli bychom tedy říci, že funkce umocni2 je časově složitější než funkce umocni1. Pokud ale budeme chtít umocnic pětku na desátou, výpočet dopadne trochu jinak:
umocni1 5 10

~>2  5 * umocni 5 9
~>2  5 * 5 * umocni 5 8
~>2  5 * 5 * 5 * umocni 5 7
~>14 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * umocni 5 0
~>  5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 1
~>10 9765625
Celkem 31 kroků.
umocni2 5 10

~>3  umocni2 (5 * 5) (10 ‘div‘ 2)
~>  umocni2 (5 * 5) 5
~>3  5 * 5 * umocni2 (5 * 5 * 5 * 5) (5 ‘div‘ 2)
~>  5 * 5 * umocni2 (5 * 5 * 5 * 5) 2
~>3  5 * 5 * umocni2 (5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5) (2 ‘div‘ 2)
~>  5 * 5 * umocni2 (5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5) 1
~>3  5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 
    umocni2 (5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 *
         5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5) (1 ‘div‘ 2)
~>  5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 
    umocni2 (5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 *
         5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5) 0
~>4  5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 1
~>10 9765625
Celkem 30 kroků. Pokud bychom exponent ještě navýšili, zjistili bychom, že čím větší exponent zvolíme, tím je definice umocni2 efektivnější.

Časová složitost zkoumá náročnost výpočtu v závislosti na velikosti argumentů. Nyní si povíme základní věci z této problematiky.

Konstantní složitost

Funkce, jejichž výpočet trvá vždy konstantní počet kroků, mají konstantní časovou složitost.

Příkladem může být funkce head v závislosti na délce seznamu v argumentu.

head [1]   ~> 1
head [1,2,3] ~> 1
head [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] ~> 1
Bez ohledu na délku seznamu v argumentu trvá vyhodnocení funkce head konstantní počet kroků. V našem případě jeden krok.

Lineární složitost

Funkce, jejichž doba vyhodnocení lineárně stoupá s velikostí argumentů, mají lineární časovou složitost.

Například funkce map (+1) má lineární složitost vzhledem k délce seznamu v argumentu.

map (+1) [1]

~> 1+1 : map (+1) []
~> 1+1 : []
~> 2 : []
Celkem 3 kroky na jednoprvkovém seznamu
map (+1) [1,2]

~> 1+1 : map (+1) [2]
~> 1+1 : 2+1 : map (+1) []
~> 1+1 : 2+1 : []
~> 2 : 2+1 : []
~> 2 : 3 : []
Celkem 5 kroků na dvouprvkovém seznamu
map (+1) [1,2,3]

~> 1+1 : map (+1) [2,3]
~> 1+1 : 2+1 : map (+1) [3]
~> 1+1 : 2+1 : 3+1 : map (+1) []
~> 1+1 : 2+1 : 3+1 : []
~> 2 : 2+1 : 3+1 : []
~> 2 : 3 : 3+1 : []
~> 2 : 3 : 4 : []
Celkem 7 kroků na tříprvkovém seznamu.

Obecně tedy můžeme říct, že s každým dalším prvkem v seznamu vzroste časová složitost o konstantní počet kroků, v našem případě o dva. V takovém případě má funkce lineární časovou složitost.

Kvadratická složitost

Mějme funkci jeDvakrat :: Eq a => [a] -> Bool, kde se výraz jeDvakrat s vyhodnotí na True, pokud jsou v seznamu s dva stejné prvky, a na False, pokud je tam každý prvek pouze jednou.

Místo přesné definice si pouze řekněme, jak bude taková funkce pracovat.

 • pro první prvek seznamu s zkontroluj, zda se nevyskytuje ještě někde dále v seznamu s
 • pokud narazíš na takový výskyt, vyhodnoť se na True
 • pokud se dále nevyskytuje, zavolej rekurzivně funkci jeDvakrat na seznam s bez prvního prvku

Předpokládejme, že porovnání dvou prvků trvá konstantní počet kroků. S každým prvkem seznamu se projdou ostatní prvky seznamu. Čili se n-krát provede n kroků, kde n je délka seznamu s. Což nám dává složitost n*n, neboli n^2. Budeme říkat, že funkce, jejíž vyhodnocení trvá n^2 kroků, má kvadratickou časovou složitost.

Dále ještě existují funkce, jejichž vyhodnocení trvá n^3 kroků. Takové funkce mají kubickou časovou složitost. Obecně o funkcích se složitostí n^a, kde a je konstanta, říkáme, že mají polynomiální časovou složitost.

Logaritmická složitost

Existují i funkce, které pracují déle než konstantně, ale kratčeji než lineárně. A to jsou funkce s logaritmickou časovou složitostí.

Příkladem takové funkce může být například následující funkce:

pocitej x = if x < 1 then 0
            else pocitej (x `div` 2)
Jak asi sami zjistíte, funkce nic užitečného nedělá. Pokaždé vrátí nulu. Ale vyhodnocení jí bude trvat jinak dlouho v závislosti na argumentu. Například:
  pocitej 5
~> pocitej 2
~> pocitej 1
~> pocitej 0
~> 0

  pocitej 10
~> pocitej 5
~> pocitej 2
~> pocitej 1
~> pocitej 0
~> 0

  pocitej 1000
~> pocitej 500
~> pocitej 250
~> pocitej 125
~> pocitej 62
~> pocitej 31
~> pocitej 15
~> pocitej 7
~> pocitej 3
~> pocitej 1
~> pocitej 0
~> 0
Jak vidíme, vyhodnocení výrazu pocitej 5 trvalo 4 kroky, vyhodnocení pocitej 10 5 kroků a pocitej 1000 trvalo 11 kroků. Můžeme říct, že funkce pocitejlogaritmickou časovou složitost.