Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

foldr, foldl

foldr a foldl

foldr i foldl jsou ternární funkce, jejímiž argumenty jsou:

 • binární funkce f typu
  • foldr: b -> a -> a
  • foldl: a -> b -> a
 • hodnota v typu a (na tuto hodnotu se výraz vyhodnotí v případě prázdného seznamu ve třetím argumentu, většinou se používá neutrální hodnota k funkci f)
 • seznam [x1,x2,...,xn], jehož prvky jsou stejného typu jako argumenty funkce f, typ [a]

Funkce foldr s funkcí f, hodnotou v a seznamem [x1,x2,...,xn] udělá to, že mezi prvky x1, x2,...,xn nacpe funkci f a úplně nakonec vloží hodnotu v. Jednotlivé aplikace ozávorkuje zprava.

foldr f v [x1,x2,...,xn] ~>* f x1 (f x2 (... (f xn v)))
Zapsáno infixově:
foldr f v [x1,x2,...,xn] ~>* x1 `f` (x2 `f` (... (xn `f` v)))

Funkce foldl udělá to samé, akorát aplikace ozávorkuje zleva a hodnotu v vloží na začátek.

foldl f v [x1,x2,...,xn] ~>* f (f (... (f v x1) x2) ... ) xn
Infixově:
foldl f v [x1,x2,...,xn] ~>*  ((v `f` x1) `f` x2) ... `f` xn

Definice

foldr      :: (b –> a –> a) –> a –> [b] –> a
foldr _ v []   = v
foldr f v (x:s) = f x (foldr f v s)

foldl      :: (a –> b –> a) –> a –> [b] –> a
foldl _ v []   = v
foldl f v (x:s) = foldl f (f v x) s

Příklady

foldr (+) 0 [1..5] ~>* 1 + (2 + (3 + (4 + (5 + 0)))) ~>* 15
foldl (+) 0 [1..5] ~>* ((((0 + 1) + 2) + 3) + 4) + 5 ~>* 15

foldr (^) 1 [2..4] ~>* 2 ^ (3 ^ (4 ^ 1))
          ~>* 2417851639229358349412352

foldl (^) 1 [2..4] ~>* ((1 ^ 2) ^ 3) ^ 4
          ~>* 1

foldr1 a foldl1

foldr1 a foldl1 jsou binární funkce fungující stejně, jako funkce foldr a foldl, s tím rozdílem, že nejsou definované na prázdných seznamech. Tím pádem odpadá nutnost hodnoty v, na kterou se výraz vyhodnocuje v případě aplikace na prázdný seznam.

Definice

foldr1     :: (a –> a –> a) –> [a] –> a
foldr1 _ [x]  = x
foldr1 f (x:s) = f x (foldr1 f s)

foldl1     :: (a –> a –> a) –> [a] –> a
foldl1 f (x:s) = foldl f x s

Příklady

foldr1 (+) [1..5] ~>* 1 + (2 + (3 + (4 + 5)))
foldl1 (+) [1..5] ~>* (((1 + 2) + 3) + 4) + 5

Funkce definované pomocí foldr nebo foldl

and

and :: [Bool] -> Bool
and  = foldr (&&) True

or

or :: [Bool] -> Bool
or  = foldr (||) False

sum

sum :: Num a => [a] -> a
sum  = foldr (+) 0

product

product :: Num a => [a] -> a
product  = foldr (*) 1

compose

compose :: [a -> a] -> a -> a
compose  = foldr (.) id

minimum

minimum :: Ord a => [a] –> a
minimum  = foldl1 min

maximum

maximum :: Ord a => [a] –> a
maximum  = foldl1 max