Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Vyhodnocování II

Od zadání k výsledku

Příklad

Vyhodnoťte krok po kroku výraz trikrat (5 + 2), kde

trikrat x = x + x + x


Jak začít? Vyhodnotit první 5 + 2, nebo to celé rozepsat podle definice funkce trikrat?

Odpověď zní: záleží na zvolené redukční strategii. Máme na výběr z následujícíh tří:

 • normální redukční strategie
 • striktní redukční strategie
 • líná redukční strategie

Haskell bez dalšího upřesnění vyhodnocuje líně.

Vyhodnocujeme normálně

Normální redukční stratregie spočívá ve vyhodnocování zvnějšku. Řečeno konkrétněji, pokud je vyhodnocovaný výraz ve tvaru F X a F se dá aplikovat na X, aplikuj F na X. V opačném případě vyhodnoť samotné F, opět podle normální strategie.

Kratčeji: Bez ohledu na vyhodnocení argumentů aplikuj funkci F.

Náš ukázkový výraz by se tedy podle normální strategie vyhodnotil následovně:

trikrat (5 + 2)

~> (5 + 2) + (5 + 2) + (5 + 2)
~>   7  + (5 + 2) + (5 + 2)
~>   7  +  7  + (5 + 2)
~>   7  +  7  +  7
~>     14    +  7
~> 21

Vyhodnocujeme striktně

Striktní redukční stratregie spočívá ve vyhodnocování zevnitř. Řečeno konkrétněji, nejprve vyhodnoť argumenty na nezjednodušitelné výrazy a teprve potom aplikuj funkci.

Náš ukázkový výraz by se tedy podle striktní strategie vyhodnotil následovně:

trikrat (5 + 2)

~> trikrat 7
~> 7 + 7 + 7
~>  14 + 7
~> 21

Vyhodnocujeme líně

Líné vyhodnocování funguje na stejném principu jako vyhodnocování normální. S tím rozdílem, že si pamatujeme výsledky vyhodnocení jednotlivých výrazů. Před každým vyhodnocením se nejdřív podíváme, jestli jsme již takový výraz někdy nevyhodnocovali. Pokud ano, použijeme výsledek z prvního vyhodnocení.

Náš příklad vyhodnocený líně by tedy vypadal takto:

trikrat (5 + 2)

~> (5 + 2) + (5 + 2) + (5 + 2)
~> 7 + 7 + 7
~>  14 + 7
~> 21

Proč různé strategie?

Vždyť se přece zdá, že striktní strategie je nejefektivnější. Nemusí se kontrolovat, zda se výraz již jednou nepočítal, a je nejrychlejší. Tak proč další dvě strategie?

Například kvůli vyhodnocení výrazu take 3 [1..]. Seznam prvních tří prvků z nekonečného seznamu začínajícího jedničkou je [1,2,3]. Jak by vypadalo striktní vyhodnocení?

take 3 [1..]

~> take 3 ( 1: [2..] )
~> take 3 ( 1: 2: [3..] )
~> take 3 ( 1: 2: 3: [4..] )
~> take 3 ( 1: 2: 3: 4: [5..] )
~> take 3 ( 1: 2: 3: 4: 5: [6..] )
~> take 3 ( 1: 2: 3: 4: 5: 6: [7..] )
~> ...
Výpočet by neskončil, jelikož striktní vyhodnocení požaduje úplné zjednodušení svých argumentů, což u vygenerování nekonečného seznamu, nedosáhneme. Normální strategií dospějeme k tomuto:
take 3 [1..]

~> take 3 ( 1: [2..] )

~> 1 : take 2 [2..]

~> 1 : take 2 ( 2: [3..] )

~> 1 : 2 : take 1 [3..]

~> 1 : 2 : take 1 ( 3: [4..] )

~> 1 : 2 : 3 : take 0 [4..]

~> 1 : 2 : 3 : []
Jiným příkladem by mohlo být vyhodnocení logických výrazů.
False && _ = False
True && x = x
------------------------

False && ( and [True, True..] )

~> False
Při striktním vyhodnocování by výpočet neskončil. Normálním/líným vyhodnocením se dobereme k výsledku po jednom kroku.

O línou nádstavbu jsme normální strategii doplnili proto, abychom zabránili vícenásobnému vyhodnocování stejných výrazů.